Kak Maulana adalah pendongeng yang juga ahli dalam bermain sulap. Aksinya tidak hanya untuk anak-anak tapi juga dewasa. Kreatifitas dalam mengemas acara, dipercayakan oleh Kampung Dongeng menjadi Manager Event Organizer. Sosok pendiam ini kala dalam keseharian, tiba-tiba menjadi jenaka kala dihadapan anak-anak.

Tidak hanya sulap dan dongeng. Kak Maulana juga hebat mengemas permainan-permainan anak-anak sehingga menjadikan anak-anak betah berlama-lama dihadapannya.

Bersama Kampung Dongeng, Kak Maulana akan terus menebar pesan mulia bermakna untuk Anak Indonesia